Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/12/05 - obsługa szkoleń w Warszawie

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje: Świadczenie usługi związanej z obsługą pięciu 3-dniowych szkoleń w Warszawie dla uczestników Projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej: - nocleg i wyżywienie dla uczestników szkoleń [Kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie i restauracyjne]; - wynajem sali szkoleniowej [kod CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji]. Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/12/05. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 05.01.2012 roku, do godz. 14:00 (liczy się data otrzymania). Kontakt: Olga Gałek: tel. 012 6551017, e-mail: olga@spoldzielnie.org.pl