Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/12/06 - obsługa szkoleń w Krakowie

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje: organizację czterech 3-dniowych szkoleń w Krakowie dla uczestników Projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/12/06, w zakresie:

Świadczenie usługi związanej z obsługą czterech 3-dniowych szkoleń w Krakowie dla uczestników Projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej:

- nocleg i wyżywienie dla uczestników szkoleń [Kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie i restauracyjne];

- wynajem sali szkoleniowej [kod CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji]

Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 12.01.2012 roku, do godz. 14:00 (liczy się data otrzymania).

Kontakt: Olga Gałek: tel. 012 6551017, e-mail: olga@spoldzielnie.org.pl