Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/12/04 ? szkolenia i doradztwo z zakresu budowania marki i public relations w sektorze ekonomii społecznej

 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  planuje:
- przeprowadzenie dwóch 3-dniowych (24 godzin szkoleniowych każde) szkoleń z zakresu: budowanie marki i public relations w sektorze ekonomii społecznej, zgodnie z jego specyfiką (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe);
- udzielenie doradztwa dla uczestników szkoleń z zakresu budowanie marki i public relations w sektorze ekonomii społecznej, zgodnie z jego specyfiką   (kod CPV 7941620 – Usługi doradcze public relations);
- udzielenie doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu z zakresu budowanie marki i public relations w sektorze ekonomii społecznej, zgodnie z jego specyfiką (kod CPV 7941620 – Usługi doradcze public relations).
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/12/04. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 05.01.2012 roku, do godz. 14:00 (liczy się data otrzymania).
Kontakt: Olga Gałek: tel. 012 6551017, e-mail: olga@spoldzielnie.org.pl