Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/12/03 - szkolenia i doradztwo uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności w podmiotach trzeciego sektora i podmiotach ekonomii społecznej

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje:
- przeprowadzenie dwóch 3-dniowych (24 godzin szkoleniowych każde) szkoleń z zakresu uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności w podmiotach trzeciego sektora i podmiotach ekonomii społecznej (kod CPV 80500000-9 - Usługi szkoleniowe);
- udzielenie doradztwa dla uczestników szkoleń z zakresu uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności w podmiotach trzeciego sektora i podmiotach ekonomii społecznej (kod CPV 79400000-8: Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne);
- udzielenie doradztwa indywidualnego z zakresu uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności w podmiotach trzeciego sektora i podmiotach ekonomii społecznej (kod CPV 79400000-8: Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne).
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/12/03. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 04.01.2012 roku, do godz. 14:00 (liczy się data otrzymania).
 
Kontakt: Olga Gałek: tel. 012 6551017, e-mail: olga@spoldzielnie.org.pl