Zapytanie ofertowe na materiały biurowe INES/2011- sprostowanie do zakresu

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  wyjaśnia, że kalendarze książkowe będące przedmiotem zapytania ofertowego INES/2011/12/01 dotyczą roku 2012, a nie 2011, jak było pierwotnie sformułowane.