Zapytanie ofertowe INES/2011/11/01 - przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu INES

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza przeprowadzić audyt zewnętrzny projektu INES.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie w/w audytu. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 17 listopada 2011 roku do godz. 14.00 (liczy się data otrzymania).