Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/09/02 - przedłużenie terminu

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przedłuża termin składania ofert w postępowaniu nr ZSWES/2011/09/02 do dnia 03-10-2011 do godz. 14.00.