Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/09/02 - obsługa 2 szkoleń w Poznaniu - przedłużóny termin

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  przedłuża termin składania ofert w postępowaniu nr  ZSWES/2011/09/02 do dnia 05-10-2011 do godz. 14.00.

 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje: Świadczenie usługi związanej z obsługą dwóch 3 dniowych szkoleń w dniach 10-12.10.2011 i 21-23.11.2011 w Poznaniu dla uczestników Projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej:

- nocleg i wyżywienie dla uczestników szkoleń [Kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie i restauracyjne];

- wynajem sali szkoleniowej [kod CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji].

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/09/02

Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 28.09.2011 roku, do godz. 13:00 (liczy się data otrzymania). Kontakt: Olga Gałek: tel. 012 6551017, e-mail: olga@spoldzielnie.org.pl

 

 

Pytanie: Czy dopuszcza się do postępowania oferentów z okolic Poznania?

Odpowiedz: Tak. Zleceniodawca dopuszcza możliwość składania ofert, w których miejsce hotelu/ośrodka szkoleniowego jest poza Poznaniem, pod warunkiem, że odległość od granic administracyjnych miasta nie będzie przekraczała 20 km, a wykonawca zapewni w cenie usługi dojazd  uczestników  z i do dworca głównego PKP w Poznaniubez dodatkowych opłat.