Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/09/03 - obsługa 2 szkoleń w Gdańsku

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje: Świadczenie usługi związanej z obsługą dwóch 3 dniowych szkoleń w dniach 17-19.10.2011 i 28-30.11.2011 w Gdańsku dla uczestników Projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej:
- nocleg i wyżywienie dla uczestników szkoleń [Kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie i restauracyjne];
- wynajem sali szkoleniowej [kod CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji]
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/09/03 Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 28.09.2011 roku, do godz. 13:00 (liczy się data otrzymania). Kontakt: Olga Gałek: tel. 012 6551017, e-mail: olga@spoldzielnie.org.pl