Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/09/05 - obsługa szkolenia w Toruniu

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje: Świadczenie usługi związanej z obsługą szkolenia w dniach 17-19.10.2011 w Toruniu dla uczestników Projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej:
- nocleg i wyżywienie dla uczestników szkolenia [Kod CPV: 55000000-0
- Usługi hotelarskie i restauracyjne];
- wynajem sali szkoleniowej [kod CPV: 55120000-7
- Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji]
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/09/05. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 30.09.2011 roku, do godz. 13:00 (liczy się data otrzymania).
Kontakt: Olga Gałek: tel. 012 6551017, e-mail: olga@spoldzielnie.org.pl