Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/09/04 - obsługa spotkań sieciujących Centra Integracji Społecznej

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje: zorganizowanie spotkania sieciującego Centra Integracji Społecznej w terminie 16.11.2011 do 18.11.2011 na terenie jednego z województw: lubuskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym obsługi spotkania sieciującego CIS nr ZSWES/2011/09/04. Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem i przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 29 września 2011 roku, do godz. 14:00 (liczy się data otrzymania).

Kontakt: Anna Bulka, tel. 12/655 10 17; anna@spoldzielnie.org.pl