Zapytanie ofertowe nr INES/2011/09/06 na materiały biurowe

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza kupić materiały biurowe.
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na materiały biurowe. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 23-09-2011 roku do godz. 15.30 (liczy się data otrzymania).
 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Małgorzata Klewska
30-646 Kraków
ul. Malborska 65
tel. 012-655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl; malgorzata@spoldzielnie.org.pl
 
 
Załączniki:
- Zapytanie Ofertowe
- Formularz ofertowy