Zapytanie ofertowe INES/2011/08/05- unieważnienie

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - nfrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego unieważnia postępowanie nr INES/2011/08/05 na materiały biurowe.

W związku z nieprecyzyjnym określeniem przedmiotu zamówienia, które nie daje możliwości porównania ofert, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy postanawia unieważnić postępowanie na materiały biurowe.

W najbliższym czasie postępowanie zostanie ogłoszone ponownie.