Zapytanie ofertowe - szkolenia i doradztwo (Sucha Beskidzka, Kraków, Klucze)

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza przeprowadzić szkolenia oraz doradztwo indywidualne i grupowe w Suchej Beskidzkiej, Krakowie oraz Kluczach.Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na w/w szkolenia i doradztwo. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 14 września 2011 roku do godz. 10.00 (liczy się data otrzymania).Związek Lustracyjny Spółdzielni PracyAgencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości30-646 Kraków, ul. Malborska 65Katarzyna Wiecha tel. 12/655-71-01www.spoldzielnie.org.pl, katarzyna@spoldzielnie.org.pl