Zapytanie ofertowe - tonery

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić tonery.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na tonery. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 08-09-2011 roku do godz. 15.30 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Małgorzata Klewska
30-646 Kraków
ul. Malborska 65
tel. 012-655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl; malgorzata@spoldzielnie.org.pl