Zapytanie ofertowe INES/2011/08/03 - obsługa szkolenia Kraków

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zorganizować szkolenie w dniach od 15 września do 23 października 2011 roku w Krakowie.
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na obsługę w/w szkolenia. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 5 września 2011 roku do godz. 14.00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków, ul. Malborska 65
Katarzyna Wiecha tel. 12/655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl, katarzyna@spoldzielnie.org.pl