Zapytanie ofertowe INES/2011/08/02 - szkolenia z zakresu komunikacji i budowania zespołu

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza przeprowadzić 3 szkolenia z zakresu komunikacji i budowania zespołu.
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na w/w szkolenia. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 2 września 2011 roku do godz. 12.00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków, ul. Malborska 65
Katarzyna Wiecha tel. 12/655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl, katarzyna@spoldzielnie.org.pl