Zapytanie ofertowe - specjalista ds. Szkoleń doradczych (ZSWES/2011/08/02)

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje: Zatrudnienie pracownika na stanowisku specjalista ds. szkoleń doradczych
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/08/02 Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 26.08.2011 roku, do godz. 13:00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków
ul. Malborska 65
Małgorzata Klewska tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
malgorzata@spoldzielnie.org.pl