Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/08/01 Szkolenia i doradztwo - Marka i PR

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje:
- przeprowadzenie dwóch 3-dniowych (24 godzin szkoleniowych każde) szkoleń z zakresu: budowanie marki i public relations w podmiotach ekonomii społecznej (kod CPV 80500000-9 - Usługi szkoleniowe);
- udzielenie doradztwa dla uczestników szkoleń z zakresu budowanie marki i public relations w podmiotach ekonomii społecznej, zgodnie z ich specyfiką (kod CPV 7941620 - Usługi doradcze public relations)
- udzielenie doradztwa indywidualnego z zakresu budowanie marki i public relations w podmiotach ekonomii społecznej dla uczestników projektu (kod CPV 7941620 - Usługi doradcze public relations)
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/08/01 Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 24.08.2011 roku, do godz. 13:00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków
ul. Malborska 65
Olga Gałek tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl; olga@spoldzielnie.org.pl