Zapytanie ofertowe - Świadczenie usługi związanej z obsługą trzech 3-dniowych szkoleń w Warszawie

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje:
Świadczenie usługi związanej z obsługą trzech 3 dniowych szkoleń w dniach 21-23.09.2011, 26-28.09.2011 i 5-7.12.2011 w Warszawie dla uczestników Projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej:
- nocleg i wyżywienie dla uczestników szkoleń [Kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie i restauracyjne];
- wynajem sali szkoleniowej [kod CPV: 55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji]
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/07/03 Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 17.08.2011 roku, do godz. 13:00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl