Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/07/01 - Świadczenie doradztwa z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołu, zarządzania relacjami

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje:
Świadczenie doradztwa z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołu, zarządzania relacjami dla odbiorców wsparcia Projektu „Zintegrowany system ekonomii społecznej” (organizacje i instytucje) 22.08.2011 – 31.12.2011 r. na terenie całej Polski podzielonej na subregiony, w których działają Centra Ekonomii Społecznej:
Subregion 1: obszar województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego;
Subregion 2: obszar województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego;
Subregion 3: obszar województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego;
Subregion 4: obszar województw lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego;
Subregion 5: obszar województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
 
(kod CPV – 79414000-98 usługi doradcze w zakresie podobne zarządzania zasobami ludzkimi)
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/07/01 Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie
do 05.08.2011 roku, do godz. 15:00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Anna Bulka
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
anna@spoldzielnie.org.pl