Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/06/05 - Świadczenie doradztwa z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołu, zarządzania relacjami

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje: Świadczenie doradztwa z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołu, zarządzania relacjami dla odbiorców wsparcia Projektu ?Zintegrowany system ekonomii społecznej? (organizacje i instytucje) 04.07.2011 - 31.12.2011 r. na terenie całej Polski podzielonej na subregiony, w których działają Centra Ekonomii Społecznej:
Subregion 1: obszar województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego;
Subregion 2: obszar województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego;
Subregion 3: obszar województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego;
Subregion 4: obszar województw lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego;
Subregion 5: obszar województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
(kod CPV - 79414000-98 usługi doradcze w zakresie podobne zarządzania zasobami ludzkimi)
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/06/05 Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 28.06.2011 roku, do godz. 13:00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65 Anna Bulka
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
anna@spoldzielnie.org.pl