Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/06/06 ? Doradztwo w zakresie wdrażania polityki równości szans

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje: Świadczenie doradztwa w zakresie wdrażania polityki równości szans w tworzeniu i funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej dla odbiorców wsparcia Projektu "Zintegrowany system ekonomii społecznej" (organizacje i instytucje) z terenu województwa śląskiego w terminie 04.07.2011 - 31.12.2011 r.
(kod CPV - 79411000-8 ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania)
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/06/06 Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 01.07.2011 roku, do godz. 14:00 (liczy się data otrzymania).
 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Anna Bulka tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
anna@spoldzielnie.org.pl