Zapytanie ofertowe INES/2011/05/05 - obsługa szkolenia Nowy Sącz

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zorganizować szkolenie w dniach od 11 czerwca do 10 lipca w Nowym Sączu. Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na obsługę w/w szkolenia.
Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 6 czerwca 2011 roku do godz. 12.00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków,
ul. Malborska 65 Katarzyna Wiecha
tel. 12/655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl,
katarzyna@spoldzielnie.org.pl