Zapytanie ofertowe INES/2011/05/04 - szkolenia z zakresu polityki kadrowej

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zamierza przeprowadzić 4 szkolenia z zakresu polityki kadrowej. Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na w/w szkolenia. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 30 maja 2011 roku do godz. 10.00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków,
ul. Malborska 65
Katarzyna Wiecha
tel. 12/655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl,
katarzyna@spoldzielnie.org.pl