Zapytanie ofertowego ZSWES/2011/05/06

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza:
- dostarczyć szkolenia (maksymalnie dla 16 osób) w Warszawie w dniach 15-17.06.2011

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym ZSWES/2011/05/06 na obsługę szkoleń. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 02-06-2011, do godz. 11.00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl