Zapytanie ofertowe - materiały biurowe -2

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z brakiem ofert w wyznaczonym terminie ogłasza zapytanie ofertowe na materiały biurowe. Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na materiały biurowe. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 25 maja 2011 roku do godz. 15.30 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Małgorzata Klewska
30-646 Kraków
ul. Malborska 65
tel. 012-655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl;
malgorzata@spoldzielnie.org.pl