Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/05/03

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza:
- dostarczyć 2 szkolenia (maksymalnie dla 16 osób każde) w Krakowie w dniach
6-8.06.2011 i 6-8.07.2011

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym ZSWES/2011/05/03 na obsługę szkoleń. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 24-05-2011, do godz. 11.00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl