Zapytanie ofertowe INES/2011/05/01 - szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza przeprowadzić 4 szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego.
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na w/w szkolenia. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 16 maja 2011 roku do godz. 13.00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków,
ul. Malborska 65
Katarzyna Wiecha
tel. 12/655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl,
katarzyna@spoldzielnie.org.pl