Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/05/01

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje: zorganizowanie spotkania sieciującego Centra Integracji Społecznej w terminie 29.06.2011 do 1.07.2011 na terenie jednego z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym obsługi spotkania sieciującego CIS nr ZSWES/2011/05/01. Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem i przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 16 maja 2011 roku, do godz. 14:00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Anna Bulka
tel. 12/655 10 17
www.spoldzielnie.org.pl;
anna@spoldzielnie.org.pl