Zapytanie ofertowe INES/2011/04/05 - obsługa szkolenia Tarnów

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zorganizować szkolenie w dniach od 14 maja do 3 lipca w Tarnowie. Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na obsługę w/w szkolenia. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 6 maja 2011 roku do godz. 15.00 (liczy się data otrzymania).
 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 3 0-646 Kraków,
ul. Malborska 65
Katarzyna Wiecha tel. 12/655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl,
katarzyna@spoldzielnie.org.pl