Zapytanie ofertowe INES/2011/04/04 - obsługa szkolenia Brzesko

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zorganizować szkolenie w dniach od 14 maja do 12 czerwca w Brzesku. Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na obsługę w/w szkolenia. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 6 maja 2011 roku do godz. 12.00 (liczy się data otrzymania). Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 Katarzyna Wiecha tel. 12/655-71-01 www.spoldzielnie.org.pl, katarzyna@spoldzielnie.org.pl