Zapytanie ofertowe INES/2011/04/03 - szkolenia z zakresu komunikacji i budowania zespołu

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza przeprowadzić 5 szkoleń z zakresu komunikacji i budowania zespołu. Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na w/w szkolenia. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 5 maja 2011 roku do godz. 15.00 (liczy się data otrzymania). Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków,
ul. Malborska 65
Katarzyna Wiecha
tel. 12/655-71-01 www.spoldzielnie.org.pl, katarzyna@spoldzielnie.org.pl