Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/04/06

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza: - dostarczyć szkolenia (maksymalnie dla 16 osób) w Gdańsku w dniach 18-20.05.2011 Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym ZSWES/2011/04/06 na obsługę szkoleń. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 05-05-2011, do godz. 14.00 (liczy się data otrzymania). Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków ul. Malborska 65 Olga Gałek tel. 12/655 1017 www.spoldzielnie.org.pl; olga@spoldzielnie.org.pl