Zapytanie ofertowe ZSWES/2011/04/05

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje:
- przeprowadzenie dwóch 3-dniowych (24 godzin szkoleniowych każde) szkoleń z zakresu: rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe);
- udzielenie doradztwa dla uczestników szkoleń z zakresu: rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (kod CPV 79400000-8: Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne);
- udzielenie doradztwa indywidualnego z zakresu: rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (kod CPV 79400000-8: Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne).
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/04/05. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie
do 5 maja 2011 roku, do godz. 14:00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Anna Bulka
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
anna@spoldzielnie.org.pl