Zapytanie ofertowe nrZSWES/2011/04/03

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje: Świadczenie doradztwa dla organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia statutowej działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz działalności gospodarczej w terminie 28.04.2011 ? 31.12.2011 r. na terenie całej Polski podzielonej na subregiony, w których działają Centra Ekonomii Społecznej: Subregion 1: obszar województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego; Subregion 2: obszar województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego; Subregion 3: obszar województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego; Subregion 4: obszar województw lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego; Subregion 5: obszar województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/04/03. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 26 kwietnia 2011 roku, do godz. 16:15 (liczy się data otrzymania). Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków ul. Malborska 65 Anna Bulka tel. 12/655 1017 www.spoldzielnie.org.pl; anna@spoldzielnie.org.pl