Zapytanie ofertowe - szkolenie dla 16 osób w Poznaniu

 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza:
- dostarczyć szkolenia (maksymalnie dla 16 osób) w Poznaniu w dniach 11-13.05.2011
 
 
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym ZSWES/2011/04/01 na obsługę szkoleń. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 21-04-2011, do godz. 12.00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl