Zapytanie ofertowe - szkolenie i doradztwo

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje:
- przeprowadzenie trzech 3-dniowych szkoleń (24 godzin szkoleniowych każde) z zakresu: przygotowania i oceny biznes planu przedsięwzięć ekonomii społecznej (kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe);
- udzielenie doradztwa z zakresu przygotowania i oceny biznes planu przedsięwzięć ekonomii społecznej dla uczestników szkoleń (kod CPV: 79400000 - 8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne);
- udzielenie doradztwa indywidualnego z zakresu przygotowania i oceny biznes planu przedsięwzięć ekonomii społecznej dla uczestników projektu (kod CPV: 79400000 - 8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne).

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2011/03/01 na przeprowadzenie szkolenia wraz z udzieleniem doradztwa dla jego uczestników oraz udzieleniem doradztwa indywidualnego. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 11 marca 2011 roku, do godz. 13:00 (liczy się data otrzymania). Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl; olga@spoldzielnie.org.pl