Zapytanie ofertowe - tonery

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu ?Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza kupić tonery do drukarek.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na tonery. Prosimy
o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do
25-02-2011 roku do godz. 12.00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków
ul. Malborska 65
Małgorzata Klewska
tel. 012-655-10-17
www.spoldzielnie.org.pl; malgorzata@spoldzielnie.org.pl