Zapytanie ofertowe INES/2011/01/01 - doradztwo grupowe i indywdualne

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza świadczyć doradztwo grupowe i indywidualne dla uczestników 4 cykli szkoleniowych ?Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej?.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na w/w doradztwo. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 1 lutego 2011 roku, do godz. 16.00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Katarzyna Wiecha tel. 12/655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl ; katarzyna@spoldzielnie.org.pl