Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkoleń

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza:
- przeprowadzić szkolenia w zakresie pomocy publicznej, zasady konkurencyjności w projektach unijnych i klauz społecznych w dniach 26-28 stycznia 2011 oraz 2-4 lutego 2011;
- zapewnić doradztwo dla uczestników szkoleń;
- zapewnić doradztwo indywidualne z zakresu pomocy publicznej, zasady konkurencyjności i klauzul społecznych w terminie 19 stycznia ? 31 marca 2011.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkoleń wraz z udzieleniem doradztwa dla jego uczestników oraz udzieleniem doradztwa indywidualnego dla beneficjentów Projektu. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 14 stycznia 2010 roku, do godz. 15:00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl