Zapytanie ofertowe - obsługa szkolenia w Nowym Sączu (powtórne)

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zorganizować szkolenie w Nowym Sączu.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na obsługę w/w szkolenia. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 4 stycznia 2011 roku, do godz. 10.00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Katarzyna Wiecha tel. 12/655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl ; katarzyna@spoldzielnie.org.pl