Zapytanie ofertowe - szkolenie z komunikacji i budowania zespołu w Wolbromiu

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zorganizować szkolenie w Wolbromiu z zakresu komunikacji i budowania zespołu.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na w/w szkolenie. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 29 listopada 2010 roku, do godz. 10.00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Katarzyna Wiecha tel. 12/655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl ; katarzyna@spoldzielnie.org.pl