Zapytanie ofertowe - spotkanie dla 20 osób w Warszawie

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza:
- zorganizować spotkanie dla ok. 20 osób w Warszawie (ul. Szpitalna 5/22) w dniu 30.11.2010.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym ZSWES/2010/11/04 na dostarczenie usługi cateringowej. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 26-11-2010, do godz. 10.00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Anna Bulka
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
anna@spoldzielnie.org.pl