Zapytanie ofertowe - szkolenie z zakresu zarządzania strategicznego

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INESn - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zorganizować szkolenie z zakresu zarządzania strategicznego.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na w/w szkolenie. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 16 listopada 2010 roku, do godz. 15.00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Katarzyna Wiecha tel. 12/655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl ; katarzyna@spoldzielnie.org.pl