Zapytanie ofertowe - szkolenie w okolicach Szczecina

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza: - dostarczyć szkolenie dla 10 osób w Szczecinie lub w okolicy Szczecinie (odległość miejsca organizacji szkolenia od Szczecina maksymalnie 50 km) w dniach 17-19.11.2010.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym ZSWES/2010/11/02 na obsługę szkolenia. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 08-11-2010, do godz. 15.00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl