Zapytanie ofertowe - szkolenie w okolicach Łodzi i Szczecina

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza: - przeprowadzenie szkoleń w dniach: 17-19.11.2010 w okolicach Szczecina i 22-24.11.2010 w okolicach Łodzi oraz dostarczenie doradztwa (coachingu) dla uczestników Projektu, pełniących funkcję lub przygotowujących się do pełnienia funkcji doradców dla osób podejmujących aktywność w sferze ekonomii społecznej

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2010/11/01 na przeprowadzenie szkolenia wraz z udzieleniem doradztwa dla jego uczestników oraz udzieleniem doradztwa indywidualnego. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 8 listopada 2010 roku, do godz. 15:00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków
ul. Malborska 65
Olga Gałek tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl