Zapytanie ofertowe - materiały na szkolenie

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza: - zakupić materiały na szkolenie (segregatory, notesy)

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym ZSWES/2010/10/06 na dostarczenie materiałów na szkolenie. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 02-11-2010, do godz. 15.00 (liczy się data otrzymania). Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków ul. Malborska 65 Anna Bulka tel. 12/655 1017 www.spoldzielnie.org.pl; anna@spoldzielnie.org.pl