Zapytanie ofertowe - szkolenie z komunikacji i budowania zespołu

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zorganizować szkolenie z zakresu komunikacji i budowania zespołu.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na w/w szkolenie. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 3 listopada 2010 roku, do godz. 9.00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Katarzyna Wiecha tel. 12/655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl ; katarzyna@spoldzielnie.org.pl