Zapytanie ofertowe - usługi marketingowe

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza świadczyć usługi marketingowe w czterech podmiotach spółdzielczych.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na w/w usługi. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 2 listopada 2010 roku, do godz. 12.00 (liczy się data otrzymania). Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków ul. Malborska 65 Katarzyna Wiecha tel. 12/655-71-01 www.spoldzielnie.org.pl ; katarzyna@spoldzielnie.org.pl